فرم تماس با رئیس انجمن جت اسکی

آدرس

تهران خیابان بهشتی خیابان اندیشه، اندیشه پنجم شرقی پلاک ۲۷

تلفن

۸۸۴۲۷۲۸۳-۸

ایمیل

salianchi [at] jsba.ir