کمیته جت اسکی و جت بُت استان بوشهر

غلامرضا حسینی
 • نام و نام خانوادگی: غلامرضا حسینی
 • متولد: ۱۳۵۳
 • میزان تحصیلات: فوق لیسانس تربیت بدنی
 • سمت: رئیس کمیته جت اسکی و جت بُت استان بوشهر
مهین ویژه
 • نام و نام خانوادگی: مهین ویژه
 • متولد: ۱۳۵۲
 • میزان تحصیلات: کارشناسی مدیریت
 • سمت: نائب رئیس کمیته جت اسکی و جت بُت استان بوشهر
سعید مقدسی
 • نام و نام خانوادگی: سعید مقدسی
 • متولد: ۱۳۶۸
 • میزان تحصیلات: لیسانس مکانیک
 • سمت: دبیر کمیته جت اسکی و جت بُت استان بوشهر