انتصاب رییس کمیته حقوقی انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن  مورخ اول تیرماه سال ۹۵جناب آقای حسن باقرزاده طی حکمی از سوی رییس انجمن به عنوان رییس کمیته حقوقی این انجمن مشغول به کار شد.

ضمنا از آقای محسن ساکی به خاطر زحمات و تلاشهای بی دریغ ایشان در راستای اهداف حقوقی این انجمن تشکر به عمل آمد.

سرکار خانم ابهر نایب رئیس بانوان انجمن شد

به گزارش  روابط عمومی انجمن سر کار خانم فاطمه ابهر نایب رئیس بانوان انجمن جت اسکی و جت بت شد و برایشان آرزوی موفقیت داریم.