رنکینگ

کمیته های استانی

کمیته ها

عضویت در خبرنامه

اخبار جت اسکی

فرضی پور

انتصاب ریاست کمیته جت اسکی و جت وبت جزیره کیش

به گزارش روابط عمومی انجمن طی حکمی از سوی آقای  داود سلیانچی رییس انجمن  آقای عزیز الله فرضی پور به سمت رییس کمیته جت اسکی و جت بت جزیره کیش منصوب گردید.

میلاد صالحی پور

انتصاب سرپرست کمیته جت اسکی بندر ماهشهر

به گزارش روابط عمومی انجمن طی حکمی از سوی جناب آقای “مصطفی پناباد” رئیس کمیته جت اسکی استان خوزستان جناب آقای میلاد صالحی پور به عنوان سرپرست کمیته جت اسکی بندر ماهشهر منصوب و معرفی گردید.

جدیدترین مسابقات برگزار شده

مسابقات رشته جت اسکی جام آزاد کشوری بمناسبت روز ملی خلیج فارس

مقالات اخیر

سایتهای مرتبط

mares

گزارش تصویری انجمن جت اسکی و جت بت