کمیته جت اسکی و جت بُت استان آذربایجان غربی

عباس-بایرامی

نام و نام خانوادگی:عباس بایرامی اوندی

سمت:رئیس کمیته جت اسکی و جت بُت استان آذربایجان غربی

شماره تماس:۰۹۱۲۷۲۴۲۳۷۱