اطلاعیه:پلاک گذاری جت های باشگاهی و شخصی

احتراماً با توجه به شکایات متعدد از استفاده نادرست از دستگاه های جت اسکی و امور ناسالم، این هیات با پیگیری های متعدد ریاست محترم هیات انجمن های ورزشی استان بوشهر، جناب آقای سید روح الله علوی  و رئیس کمیته جت اسکی  استان  و مسول کمیته فنی،  جلسات مکرر با کلیه دستگاهای زیر ربط جهت ساماندهی  و پلاک گذاری و با هماهنگی  با ریاست محترم انجمن جت اسکی و جت بت کشور جناب آقای داوود سلیلنچی اقدام  به پلاک گذاری کلیه جت های باشگاهی و شخصی نموده و از این پس جت های بدون پلاک  فاقد هر گونه رسمیت در این استان میباشند و مشاهده هرگونه فعالیت این دستگاه  غیر قانونی بوده و توسط مراجع ذیصلاح بازداشت میگردند .

اولین دوره پلاک گذاری در شهرستان کنگان و باشگاه رعد جنوب و با حضور ریاست محترم  هیات انجمن های ورزشی  این شهرستان انجام گردید.
با تشکر ویژه از ریاست محترم هیات انجمن های ورزشی استان جناب آقای سید روح الله علوی، مدیر کل محترم سیاسی امنیتی استانداری جناب آقای ساجدی،فرماندهی محترم دریابانی استان،مدیر کل محترم اداره ورزش و جوانان استان،ریاست محترم انجمن جت اسکی و جت بت کشور جناب آقای داوود سلیانچی