سرمربی تیم ملی

مجید اشرفی

مجید اشرفی پور

 

۹۱۲۲۳۰۳۸۹۰

مربی بدنسازی تیم ملی

ایمان فیض آسا

ایمان فیض آسا

 

۹۳۷۱۸۸۷۹۷۹