برنامه ریزی و تدارک ورزش های آبی

آمایش سرزمین ، ورزش های دریایی و ساحلی-بخش اول

آمایش سرزمین ، ورزش های دریایی و ساحلی

بولتن برنامه ریزی

برنامه ریزی برای ورزش های آبی

نویسنده : داوود سلیانچی رذیس انجمن جت اسکی و جت بُت

معرفی

برگزاری رویدادهای ورزشی، توانایی توسعه ساختار شهری در زمینه های زیرساخت ها، ایجاد شغل، گسترش مکانهای تفریحی و گسترش خدمات حمل و نقل را دارند. همچنین مناظر زمینی، دریایی و هوایی خاص همگی می توانند منبع توسعه ورزش باشند. وجود استعداد در مناطق مختلف کشور بدون تردید ساکنین آن مناطق را بیشتر درگیر آن فعالیت خاص می کند برای مثال، وجود کوه های مرتفع و برفگیر در منطقهای از کشور عامل ترغیب مردم آن منطقه به کوهنوردی می شود و وجود سواحل در یک منطقه ای دیگر ساکنین آن مناطق را به ورزشهای دریایی و ساحلی بیشتر ترغیب می کند.

دریا و ساحل نیز ورزشهای خاص خود را دارند و تنوع رشته ها در این اماکن بسیار گسترده است. ورزشهای ساحلی به یک وسوسه کننده بزرگ نه تنها برای ورزشکاران حرفه ای بلکه برای عموم مردم برای انجام ورزشهای تفریحی تبدیل شده است و درواقع یکی از راههای جذاب گذراندن اوقات فراغت به طور فعال، انجام ورزش در کنار دریا و سواحل می باشد.

اصطلاح «ورزش‌های دریایی» در حال حاضر طیف گسترده‌ای از اشکال فعال تفریحی را در بر می‌گیرد، از قایقرانی سنتی گرفته تا ظهور جدیدتر جت اسکی و ویک بردینگ.

در این بولتن ورزش های دریایی شامل فعالیت هایی همچون قایقرانی سرعت، جت اسکی ، جت بُت ، جت پکهای آبی ، موج سواری ، Body surfing ، اسکی روی آب ، Wake surfing ،ماهیگیری با قایق ، و ….. می شود. سایر فعالیت های مبتنی بر آب مانند شنا یا فعالیت های مرتبط با استخر مانند شنا و غواصی در محدوده این موضوع نیستند.

ورزش‌های ساحلی دسته‌بندی از فعالیت‌های ورزشی هستند که بر روی سطح ماسه‌ای انجام می‌شوند. آنها به طور سنتی با بازی در یک ساحل شنی طبیعی و ساحلی مرتبط هستند، اما اغلب در زمین های بازی مصنوعی ساخته شده در زمین با استفاده از شن و ماسه تهیه شده انجام می شوند. برخی از ورزش های ساحلی بر روی ماسه های سخت، فشرده و صاف انجام می شوند، در حالی که برخی دیگر روی شن های نرم، شل و ناهموار انجام می شوند. تعداد انگشت شماری روی هر دو بازی می شود. بسیاری از ورزش‌ها بر پایه شن و ماسه تطبیق داده شده‌اند که قبلاً روی سطوح دیگر به خوبی تثبیت شده‌اند. محبوبیت و دامنه ورزش های ساحلی از زمان ظهور والیبال ساحلی حرفه ای به عنوان یک سرمایه گذاری تجاری موفق در دهه ۱۹۸۰ افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. ورزش های ساحلی از طیفی از رقابت های گاه به گاه و غیر رقابتی تا سطح حرفه ای انجام می شود.

رشته های مختلف ساحلی که در سواحل مختلف دنیا انجام می شود عبارتند از والیبال ساحلی، فوتبال ساحلی ، هندبال ساحلی ، بسکتبال ساحلی ، کبدی ساحلی ، واترپلو ساحلی ، تنیس ساحلی ، کشتی ساحلی، چوگان ساحلی ، گلف ساحلی، هاکی ساحلی، کریکت ساحلی ، بولز Boules ، فوتوالی، کایت لندبوردینگ ، Kite buggying ، Frescobol، اسنوبرد ماسه ای  Sandboarding، ارابه بادی روی ماسه Land sailing و ……

ورزش ها

جدول در ذیل خلاصه ای از ورزش های آبی تحت پوشش این بولتن است و نهادهای حاکم مربوطه، تعداد شرکت کنندگان و منابع/ امکانات مورد نیاز برای هر ورزش را نشان می دهد.

محاسبه تعداد افرادی که واقعاً در ورزش های آبی شرکت می کنند پیچیده تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. ارقام ذکر شده در جدول توسط نهادهای ورزشی ارائه شده است. با این حال، آنها باید محافظه کار تلقی شوند، زیرا، در بیشتر موارد، آنها فقط تعداد اعضای آن هیئت حاکمه خاص را منعکس می کنند و نمی توانند

شامل افرادی می شود که در این ورزش شرکت می کنند و اعضای یک هیئت حاکمه نیستند. با این حال، حتی این ارقام محافظه کار نشان می دهد که بیش از نیم میلیون نفر به طور منظم در ورزش های آبی مربوطه شرکت می کنند.

نظرسنجی قایق‌سواری و ورزش‌های آبی در سال ۱۹۹۸، که توسط Market Research Solutions Ltd به نمایندگی از فدراسیون صنایع دریایی بریتانیا (BMIF) انجام شد، تعداد بسیار بیشتری از شرکت‌کنندگان را نشان می‌دهد. این نظرسنجی – از نظر دامنه گسترده تر از ورزش های تحت پوشش در اینجا و برای مثال شامل قایق سواری باریک و ماهیگیری از قایق ها – به این نتیجه رسید که حدود ۷٫۸ میلیون بزرگسال در بریتانیا در قایق سواری و ورزش های آبی شرکت می کنند. از این تعداد، ۳٫۲ میلیون نفر در یک خانواده قایق دار زندگی می کنند و ۴٫۶ میلیون نفر در آن شرکت می کنند اما قایق ندارند.

به وضوح بین ارقام مشارکت مشتق شده از نهادهای حاکم و ارقام از BMIF تفاوت معناداری وجود دارد. با این حال، هر کدام از ارقام دقیق تر باشد، واضح است که تعداد قابل توجهی از مردم به طور منظم در ورزش های آبی شرکت می کنند.

 

ورزش هیات حاکمه ملی تعداد شرکت کنندگان / اعضاء نیاز به منابع / امکانات
جت اسکی فدراسیون ورشهای دریایی و ساحلی / انجمن جت اسکی ۱۲۰۰ نفر/ اعضاء ۳۰۰ نفر باشگاه جت اسکی آبی: حداقل ۵ هکتار

مسابقه آزاد: حداقل ۱۰ هکتار

جت پکهای آبی ۲۵۰ نفر / اعضاء ۵۵ نفر باشگاه جت اسکی آبی: حداقل ۲ هکتار

مسابقه آزاد: حداقل ۱ هکتار

چندگانه جت اسکی ۳۴۰۰۰ نفر/ اعضاء ۴۳۵ نفر باشگاه چندگانه جت اسکی آبی و ساحلی : حداقل ۵ هکتار

مسابقه آزاد: حداقل ۱۰ هکتار

امداد ونچات K38 ۳۲۰ نفر/ اعضاء ۵۵  نفر تقریباً هر منطقه آبی ساحلی
اسکی روی روی آب فدراسیون ورشهای دریایی وساحلی /انجمن اسکی روی آب ۶۵۰ نفر/ اعضاء ۱۱۰  نفر مساحت مستطیل آب بیش از ۱۵هکتار(برای فعالیت رقابتی)

باشگاه مستطیل آبی : حداقل ۱۰ هکتار

کیبل اسکی ۵۲۰ نفر/ اعضاء ۸۰  نفر مساحت مستطیل آب بیش از ۲هکتار(برای فعالیت رقابتی)

باشگاه مستطیل آبی : حداقل ۲ هکتار

ویک بورد ۳۲۰ نفر/ اعضاء ۶۵  نفر مساحت مستطیل آب بیش از ۱۵هکتار(برای فعالیت رقابتی)

باشگاه مستطیل آبی : حداقل ۱۰ هکتار

موج سواری فدراسیون ورشهای دریایی و ساحلی

/ انجمن جت موج سواری

۵۲۰ نفر/ اعضاء ۳۵۰  نفر مساحت مستطیل آب بیش از ۴هکتار(برای فعالیت رقابتی)

باشگاه مستطیل آبی : حداقل ۲ هکتار

پدل برد ۸۲۰ نفر/ اعضاء ۳۰۰  نفر مساحت مستطیل آب بیش از ۱۰هکتار(برای فعالیت رقابتی)

باشگاه مستطیل آبی : حداقل ۲ هکتار

      قایق های تندرو فدراسیون ورشهای دریایی و ساحلی

/ انجمن قایق های تندرو

۱۰۰ نفر/ اعضاء   نفر مساحت مستطیل آب بیش از ۳۰ هکتار(برای فعالیت رقابتی)

 

ماهیگیری فدراسیون ورشهای دریایی و ساحلی

/ انجمن ماهیگیری

۳۴۰۰ نفر/ اعضاء ۱۴۵۰نفر تقریباً هر منطقه آبی ساحلی

باشگاه مستطیل آبی : حداقل ۲ هکتار

 

تمام ورزش های جدول را می توان به تفکیک بیشتر تقسیم کرد رشته های دیگر به عنوان مثال، قایقرانی را می توان تقسیم بندی کرد با قدرت های مختلف و سایز قایق ، یا قایق های دونفر و چند نفره ، اسکی روی آب را می توان با استفاده از انواع مختلف انجام داد اسکی یا پابرهنه و با یا و پرش و همچنین ماهیگیری و ……..

هنگام برنامه ریزی برای ورزش های آبی، باید درک روشنی از الزامات مختلف همه فعالیت های مربوطه وجود داشته باشد. اطلاعات بیشتر را می توان از نهاد حاکم ( فدراسیون و انجمن) مربوطه دریافت کرد.

مسائل مربوط به منابع

بسیاری از فعالیت های ورزشی دریایی خارج از محدوده سیستم برنامه ریزی صورت می گیرد. به عنوان مثال، مقامات برنامه ریزی محلی به طور معمول تنها می توانند توسعه را بالاتر از میانگین کم آبی در ساحل کنترل کنند، بنابراین هر گونه فعالیت ورزشی آبی در دریا و آب های ساحلی خارج از محدوده سیستم برنامه ریزی است اگر چه توسط دیگر سازمان ها کنترل می شود.

بدیهی است که توسعه‌های زمینی مانند تفرجگاه‌ها تابع کنترل و سیاست‌های برنامه‌ریزی هستند. سایر فعالیت های ورزشی آبی که معمولاً در حوزه برنامه ریزی نیستند، استفاده تفریحی از رودخانه ها و کانال ها توسط قایقرانان و جت اسکی سواران است.

مجدداً، در جایی که این فعالیت ها به امکانات جانبی مستقر در زمین مانند اسکله ها یا باشگاه ها نیاز دارند، سیستم برنامه ریزی به اجرا در می آید. دسته بندی آبی که ورزش های آبی در آنها انجام می شود

برنامه ریزی و تدارک ورزش های آبی موتوری به شرح ذیل تعریف شده است:

  • آب های ساحلی – بندرها، مصب ها، ساحلی و فراساحلی
  • آب های خطی ( طولی) – رودخانه ها و کانال ها
  • آب های محصور – دریاچه ها و مخازن طبیعی
  • تالاب ها

برنامه ریزی و تدارک ورزش های آبی

در ادامه مطلب درباره تأسیسات تخصصی آبی با ماه همراه باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*